جمعه, 29 تیر 1397
 
کد سند:    
عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته به روش نیمه فشرده
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور آب نیرو
میزان برآورد هزینه: 340000000000
محل تامین اعتبار: از محل تملک داراییهای سرمایه ای و بصورت نقدی
محل اجرای پروژه: شهرستان کامیاران
تضمین مورد نیاز: 8 میلیارد ریال
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: روزنامه اعتماد
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 515