یکشنبه, 1 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:16

خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/22 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:30

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتر(قطر خارجی1016 میلیمتر با ضخامت 1/11 میلیمتر) با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/18 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

بازدید:38

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/11 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:62

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/07 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:47

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/24

بازدید:31

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر و بطول 1520 متر شبکه اصلی آبیاری امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/22

بازدید:39

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/13 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:39

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/16 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/06

بازدید:60

خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/14 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:72

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:82

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:50

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:80

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:74

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:69

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:82

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:142

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:105

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:74

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:70

« 1 2 3 4 » صفحه: