دوشنبه, 1 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:21

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:17

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:26

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:38

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:34

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:50

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:68

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:65

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:39

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:34

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:27

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:37

تهیه ونصب100 دستگاه کنتورهوشمند حجمی دیزلی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:33

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:35

خرید لوله فولادی به قطر داخلی 800 میلیمتر و با پوشش حفاظتی داخلی و خارجی موردنیاز قطعه دوم سامانه انتقال آب به اراضی حاشیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:43

تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:31

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:32

ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه ارومیه به مقاطع کنترل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:30

عملیات اجرایی قطعه 2 و 3 سامانه انتقال آب شرب بانه از سد عباس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/23 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:43

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:35

« 1 2 3 4 » صفحه: