چهارشنبه, 30 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

اطلاعیه

هشدار در خصوص سرریز آب سد گاوشان

با صدور احکامی جداگانه سه تن از معاونین شرکت آب منطقه ای کردستان...

معاونین منابع انسانی، مالی و پشتیبانی؛ حفاظت و بهره برداری و طرح و توسعه شرکت منصوب شدند

توقیف یک دستگاە حفاری غیرمجاز چاه در شهرستان دیواندره

رئیس اداره منابع آب شهرستان دیواندره از توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز چاه آب در این شهرستان خبر داد