جمعه, 28 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کارگاه آموزش مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب در مدارس دیواندره...

این کارگاه توسط اداره منابع آب شهرستان دیواندره و با همکاری آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان: سد زیویه برای چهارمین سال...

بر اثر بارندگی های موثر اخیر سد زیویه در شهرستان کامیاران سرریز کرد

با حضور نماینده شهرستان های مریوان و سروآباد صورت گرفت: بررسی...

طی جلسه ای با حضور نماینده مریوان و سروآباد و ادارات مرتبط، مسائل مربوط به احداث شهر جدید چناره در شرکت آب منطقه ای کردستان بررسی گردید

تاکید فرماندار سقز بر مدیریت آب های سطحی و رواناب های شهرستان

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان سقز برگزار شد