دوشنبه, 1 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و بخش خصوصی...

جلسه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با نمایندگان وزارت نیرو برگزار گردید.

برگزاری جشنواره نیرو و رسانه

وزارت نیرو جشنواره نیرو و رسانه برگزار می نماید

توقف برداشت مصالح رودخانه ای از بستر سیمینه رود

برداشت شن و ماسه رودخانه ای از بستر سیمینه رود متوقف شد

سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب شد

مهندس کامران خرم بعنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای کردستان منصوب گردید