شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد قشلاق و تأسیسات وابسته و شبکه پایاب آن
مشخصات آگهی
 موضوع: بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد قشلاق و تأسیسات وابسته و شبکه پایاب آن
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و یرقابی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: اعتبارات هزینه ای
محل اجرای پروژه: سنندج
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اعتماد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 312