شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آب نیرو
میزان برآورد هزینه: 54 ریال
محل تامین اعتبار: محل تملک دارائی های سرمایه ای
محل اجرای پروژه: کامیاران
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: فرصت امروز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/05/18
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 490