شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2
مشخصات آگهی
 موضوع: تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2
تشریح:

واحد منتشر کننده: گروه قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبگیر
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: از محل تملک داراییهای سرمایه ای(عمرانی)
محل اجرای پروژه: شهرستان کامیاران
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اعتماد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/18
تاریخ آغاز: 1395/10/27
تاریخ پایان: 1395/11/03
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/03
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 524