شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت
مشخصات آگهی
 موضوع: تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت مالی و پشتیبانی
دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)
محل اجرای پروژه: سنندج
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: ئاوات
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 516