چهارشنبه, 30 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:496

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:453

تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2 مناقصه یك مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/11/03 533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/19

بازدید:533

تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/12

بازدید:603

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:532

اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 759

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

بازدید:759

فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط مزایده یك مرحله‌ای واحد درآمد و امور مشترکین 552

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/13

بازدید:552

ساخت،توسعه،ارتقا و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی سطح استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:549

تهیه لوله های فولادی و پوشش مربوطه در اقطار 600،700 و 1000 میلی متر و بطول کلی 5336 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 582

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:582

تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 525

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:525

تهیه مواد و تجهیزات موردنیاز حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طر 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:535

تهیه چهار دستگاه الکتروپمپ و دو دستگاه الکتروموتور مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 478

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:478

انجام خدمات مهندسی مربوط به نظارت کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی ،ایستگاههای پمپاژ و بندهای انحرافی استان مناقصه دو مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 625

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:625

تشکیل گروههای گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 852

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:852

تهیه و نصب تجهیزات آب و هواشناسی مورد نیاز جهت بهره برداری سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/20 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:550

آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/11 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:736

مزایده اراضی نایسر مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و پشتیبانی 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:481

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 423

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:423

احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه یک و دو شبکه آبیاری واحد عمرانی دوم مریوان مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:624

عملیات تکمیلی سامانه انتقال آب سد گاران و اجرای پروژه آماده سازی شهر جدید چناره مناقصه دو مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/05/07 712

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/24

بازدید:712

« 1 2 3 4 5 » صفحه: