جمعه, 28 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:518

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:476

تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2 مناقصه یك مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/11/03 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/19

بازدید:548

تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/12

بازدید:624

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:551

اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 783

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

بازدید:783

فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط مزایده یك مرحله‌ای واحد درآمد و امور مشترکین 574

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/13

بازدید:574

ساخت،توسعه،ارتقا و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی سطح استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:570

تهیه لوله های فولادی و پوشش مربوطه در اقطار 600،700 و 1000 میلی متر و بطول کلی 5336 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 602

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:602

تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 544

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:544

تهیه مواد و تجهیزات موردنیاز حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طر 556

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:556

تهیه چهار دستگاه الکتروپمپ و دو دستگاه الکتروموتور مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:491

انجام خدمات مهندسی مربوط به نظارت کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی ،ایستگاههای پمپاژ و بندهای انحرافی استان مناقصه دو مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:642

تشکیل گروههای گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 873

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:873

تهیه و نصب تجهیزات آب و هواشناسی مورد نیاز جهت بهره برداری سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/20 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:564

آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/11 757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:757

مزایده اراضی نایسر مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و پشتیبانی 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:494

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:434

احداث ایستگاه پمپاژ سلسی علیا و اجرای خطوط لوله درجه یک و دو شبکه آبیاری واحد عمرانی دوم مریوان مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:637

عملیات تکمیلی سامانه انتقال آب سد گاران و اجرای پروژه آماده سازی شهر جدید چناره مناقصه دو مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/05/07 731

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/24

بازدید:731

« 1 2 3 4 5 » صفحه: