جمعه, 28 دی 1397

معاون حفاظت و بهره برداری : آرش آریا نژاد

 الف) معرفی:

دفتر حفاظت و بهره برداری آبهای زیرزمینی زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای استان مسئولیت حفاظت از منابع آبی استان و تامین آب موردنیاز مصارف مختلف را داراست.

استان کردستان شامل نه محدوده مطالعاتی بوده که بهره برداری از منابع آب در تعداد 8 محدوده از آنها آزاد و 1 محدوده مطالعاتی (1308-قروه دهگلان)  دشت ممنوعه می باشد.

 

ب) فعالیت ها:

     در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و در جهت حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی مطابق با سیاستهای از پیش تعیین شده توسط معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب، دفتر حفاظت و بهره برداری این شرکت نیز اقدام به اجرای پروژه های تعادل بخشی نموده است:

    1) تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی در کل محدوده های مطالعاتی استان:

    در کل محدوده های مطالعاتی استان کردستان اکیپ های گشت و بازرسی فعال بوده به صورتی که در محموع 15 اکیپ در سال 91 مشغول فعالیت می باشند که در مناطق ممنوعه (شهرستانهای دهگلان و قروه) در هر شهرستان مجموعاً 3 اکیپ بصورت شبانه روزی فعالیت دارند. وظایف این اکیپ ها به شرح زیر می باشد:
        گشت و بازرسی مداوم در محدوده های مطالعاتی تعریف شده بصورت شبانه روزی
        شناسایی چاه های غیر مجاز حفر شده و معرفی آنها به مراجع قضایی در جهت انسداد آنها
        توقیف دستگاه های حفاری غیرمجاز و معرفی انها به مراجع قضایی
        بازدید و کنترل بهره برداری چاه های دارای پروانه بهره برداری و جلوگیری از اضافه برداشت و اضافه کشت آنها
        صدور اخطاریه و توزیع آنها
        انجام فعالیت های اطلاع رسانی و پخش پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی در جهت راهنمایی و تعامل هرچه بیشتر با کشاورزان

    2) نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند:

    شرکت آب منطقه ای کردستان با همکاری شرکت توزیع برق استان در جهت مصرف صحیح و جلوگیری از اضافه برداشت و در نتیجه اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب اقدام به نصب کنتورهای هوشمند در سطح استان نموده است. در حال حاضر تعداد 300 دستگاه کنتور بروی چاه های با دبی بیش از 5 لیتر در ثانیه در مناطق ممنوعه استان نصب گردیده و مطابق با برنامه زمانبندی شده 900 دستگاه دیگر نیز تا پایان سال جاری نصب می شوند. اولویت نصب این کنتورها بر روی چاه های دارای تخلف از مفاد پروانه بوده و تا پایان سال آینده بر روی کلیه چاه های دارای پروانه بهره برداری در سطح استان این کنتورها نصب خواهند گردید.

    3) مطالعات تعیین سقف کف شکنی چاه ها در مناطق آزاد و ممنوعه

    4) مطالعات و اجرای پروژه تغذیه مصنوعی در دشت های ممنوعه استان

    5) مطالعات تعیین بیلان آب زیرزمینی

    6) راه اندازی بانک اطلاعاتی امور مشترکین و دفتر حفاظت و بهره برداری

    7) راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعاتی GIS

    بازدید:2742
آخرین به روزرسانی: 1393/09/18