شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آب نیرو
میزان برآورد هزینه: 300 ریال
محل تامین اعتبار: از محل تملک داراییهای سرمایه ای
محل اجرای پروژه: کامیاران
تضمین مورد نیاز: 7320 میلیون ریال
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 389