شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت
مشخصات آگهی
 موضوع: تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آب نیرو
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)
محل اجرای پروژه: کامیاران
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: اعتماد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 590