شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور کمند آب
میزان برآورد هزینه: 130 ریال
محل تامین اعتبار: تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)
محل اجرای پروژه: کامیاران
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی ایران
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 746