شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط
مشخصات آگهی
 موضوع: فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط
تشریح:

واحد منتشر کننده: واحد درآمد و امور مشترکین
دستگاه نظارت: واحد درآمد و امور مشترکین
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان کردستان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان-دفتر مدیریت
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: هفته نامه سوران
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 540