شنبه, 28 مهر 1397
 
کد سند:    
تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر
مشخصات آگهی
 موضوع: تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر
تشریح:

واحد منتشر کننده: معاونت طرح و توسعه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)
محل اجرای پروژه: مریوان
تضمین مورد نیاز: 3500000000
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای کردستان-دفتر مدیریت
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: عصر اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 514