جمعه, 28 دی 1397

 

 

جوابیه

جوابیه شرکت آب منطقه ای کردستان درخصوص خبر تجمع کارگران شبکه سیازاخ و عدم پرداخت مطالبات آنان  

پیرو درج و انتشار خبر " تجمع کارگران انتقال آب "سد سیازاخ" کردستان در مقابل استانداری" از طرف سایت استانی خبرگزاری تسنیم ؛ ذیلاً جوابیه شرکت آب منطقه ای کردستان جهت روشن شدن موضوع منتشر می گردد:

" شرکت آب منطقه ای کردستان در راستای ایفای وظیفه اصلی خود که تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان می باشد، از هیچ کوششی فروگذار ننموده است، پروژه شبکه آبیاری سد سیازاخ هم یکی از پروژه های این شرکت در راستای تأمین آب کشاورزی شهرستان های دیواندره و بیجار می باشد که متاسفانه در یکی دوسال اخیر با کمبود شدید اعتبار مواجه گردید لیکن شرکت بخاطر اهمیت موضوع تصمیم به تداوم و اجرای آن داشت. عوامل و کارگران تجمع کننده روز یکشنبه هفته جاری مقابل استانداری نیز از نیروهای کارگری پیمانکار پروژه بوده که ارتباط مستقیم کاری با مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان نداشته ولی شرکت با توجه به اهمیت موضوع و علیرغم نبود اعتبار مالی برای آن پروژه؛ پیرو نشست مدیران شرکت و مذاکره با نمایندگان کارگران در همان روز؛ اقدام به اخذ مجوز پرداخت 50 درصد از مطالبات کارگران معادل 4 ماه حقوق و مزایای نامبردگان از طریق فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی طرح مذکور نمود و در صدد است تا پایان ماه جاری با واگذاری باقیمانده اسناد خزانه اسلامی از طریق پیمانکار پروژه نسبت به پرداخت باقیمانده مطالبات اقدام نماید."  شرکت آب منطقه ای کردستان

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان