شنبه, 28 مهر 1397

 

 

برگزاری نشست شورای آموزش شرک های آب منطقه ای غرب کشور

مسائل و برنامه بخش آموزش شرکتهای آب منطقه ای غرب کشور بررسی گردید  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان؛ جلسه ای  در خصوص گزارش بررسی عملکرد شش ماهه اول و بحث درباره مسائل و مشکلات مربوط به بخش آموزش با حضور آقای درزی مدیر آموزش شرکت مدیریت منابع آب ایران جلسه ای و با مشارکت شرکت های آب منطقه ای زنجان، همدان، کرمانشاه، ایلام و کردستان در شرکت آب منطقه ای کردستان و در محل سد قشلاق سنندج برگزار گردید.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان