شنبه, 28 مهر 1397

 

 

مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو: فرهنگ سازی مصرف بهینه منابع آب و برق در اولویت کارهای فرهنگی قرار گیرد

مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو در نشستی با مسئولین امور فرهنگی صنعت آب و برق استان کردستان ضمن اشاره به استفاده از نیروهای متخصص و توانمند داخل و خارج از شرکت جهت اجرای برنامه های فرهنگی با محوریت صرفه جویی، بر فرهنگ سازی در این عرصه تأکید نمود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان؛ حجت الاسلام علی یزدان پرست افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارش ها لازم است در عرصه حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه آنها، اقدامات فرهنگی صورت بگیرد.

مسئول امور دینی و فرهنگی وزارت نیرو همچنین گفت: شناسایی آسیبهای اجتماعی ویژه خانواده های کارکنان شرکتها و انجام کارهای کارشناسی جهت کمک به استحکام خانواده ها از دیگر اموراتی است که لازم صورت پذیرد و به این منظور بایستی اتاق های فکر در سطح شرکتها ایجاد شود تا برنامه های فرهنگی پیشرفت و استمرار بهتری داشته باشد.

در پایان این نشست از مسئولین فرهنگی شرکتهای صنعت آب و برق استان با اهدای لوح تقدیر؛ تجلیل بعمل آمد.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان