جمعه, 1 تیر 1397

 

 

اقدامات شرکت آب منطقه ای کردستان در بخش طرح ها و پروژه ها در دولت یازدهم

روند رو به رشد احداث شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی غیرمرزی به میزان 13هزار و 335 هکتار  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، اقدامات شرکت آب منطقه ای کردستان در بخش طرح ها و پروژه ها به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های بالقوه و موجود در منابع آب استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ بخشی از پروژه هایی که در دوره چهار ساله دولت یازدهم به مرحله اجرا گذاشته یا تکمیل شده به قرار زیر است.

 شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی غیرمرزی به میزان 13 هزار و 335 هکتار اجراء و شبکه های آبیاری اصلی مرزی نیز به مقدار 5893 هکتار اجراء گردید؛ همچنین 12 میلیون مترمکعب به ظرفیت طرح های آبرسانی برای تامین و افزایش کیفیت آب شهرهای استان اضافه گردید.

با احداث و تکمیل سدهای دردست اجرا؛ حجم کل مخازن سدهای استان در دولت یازدهم 600 میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

همچنین در این مدت تعداد 189 ایستگاه سنجش کمی وکیفی منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی تأسیس، تجهیز و نوین سازی گردیده است.

شایان ذکر است در دولت یازدهم در راستای توسعه و بهبود طرح های کوچک تامین آب شامل مواردی از قبیل سدهای مستقل، ایستگاه پمپاژ، طرح های زود بازده و آب بندها، اقداماتی صورت گرفت که این مهم منجر به افزایش 26 میلیون متر مکعب ظرفیت منابع آبی در این بخش گردید.

در بخش رودخانه و سواحل نیز 198 کیلومتر ساماندهی و مهندسی رودخانه اجرا شد.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان