جمعه, 1 تیر 1397

 

 

انتصاب سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان سنندج

فردین بختیارپناه به عنوان سرپرست مدیریت منابع آب سنندج منصوب شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، طی حکمی از سوی مهندس شانظری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس فردین بختیارپناه به عنوان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان سنندج منصوب گردید.

متن حکم صادره از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان به شرح ذیل است: نظر به مراتب تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان سنندج تعیین و منصوب می گردید. امید است با استفاده از پشتوانه تجربی و سوابق موثر خود و با استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و بهره گیری از توان نیروی انسانی آن اداره در جهت صیانت و حفاظت از مشترکات از جمله اراضی واقع در بستر رودخانه های شهرستان، برنامه ریزی و سازماندهی و اتخاذ سازوکار لازم و قانونی برای صدور اسناد این اراضی، تعامل مثبت، موثر و سازنده ای با مراجع قضایی، ثبتی و سایر مراجع اداری و همچنین در جهت تحقق و به ثمر رساندن سایر اهداف و رسالت شرکت تلاش نماید.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان