شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:60

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:90

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:87

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:83

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:94

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:155

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:119

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:88

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:86

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:70

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:86

تهیه ونصب100 دستگاه کنتورهوشمند حجمی دیزلی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:80

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:81

خرید لوله فولادی به قطر داخلی 800 میلیمتر و با پوشش حفاظتی داخلی و خارجی موردنیاز قطعه دوم سامانه انتقال آب به اراضی حاشیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:95

تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:75

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:82

ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه ارومیه به مقاطع کنترل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:73

عملیات اجرایی قطعه 2 و 3 سامانه انتقال آب شرب بانه از سد عباس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/23 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:91

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:78

احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی - برف سنجی در حومه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/04 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:72

« 1 2 3 4 5 » صفحه: