سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/14 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:106

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:111

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:73

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:109

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:99

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:94

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:105

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:174

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:133

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:106

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:101

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:83

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:101

تهیه ونصب100 دستگاه کنتورهوشمند حجمی دیزلی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:94

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:94

خرید لوله فولادی به قطر داخلی 800 میلیمتر و با پوشش حفاظتی داخلی و خارجی موردنیاز قطعه دوم سامانه انتقال آب به اراضی حاشیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:111

تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:87

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:97

ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه ارومیه به مقاطع کنترل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:87

عملیات اجرایی قطعه 2 و 3 سامانه انتقال آب شرب بانه از سد عباس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/23 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:105

« 1 2 3 4 5 » صفحه: